Online aplikace pro výpočet ekonomických dopadů kulturní organizace či akce

Aplikace je určena pro všechny, koho zajímají ekonomické dopady návštěvníků vlastního kulturního projektu.

Stačí zadat několik základních informací o projektu a o jeho návštěvnících (odkud přijeli, na jak dlouho, kolik utratili peněz a za co, jaký byl hlavní cíl jejich cesty) a aplikace vypočítá, jaký dopad měl kulturní projekt na výdaje návštěvníků, a tím i na:

  • celkovou produkci české ekonomiky
  • hrubý domácí produkt (resp. hrubou přidanou hodnotu)
  • příjmy zaměstnanců
  • zaměstnanost (tvorbu pracovních míst)
  • výběr nepřímých daní (DPH, spotřební daň)

Výpočet je založen na certifikované metodice pro výpočet ekonomických dopadů kulturních organizací.

Dopady jsou počítány pomocí input-output analýzy a multiplikátorů vypočtených z oficiálních statistik ČSÚ, a dat za konkrétní akci, která vkládá uživatel.

Tento software vznikl díky projektu Mapování kulturních a kreativních průmyslů v ČR (DF11P01OVV031), který je financován z Programu aplikovaného výzkumu a vývoje národní a kulturní identity (NAKI) formou dotace Ministerstva kultury ČR.

První verze aplikace KulKal byla vytvořena v roce 2013, aktualizována byla s novějšími daty z ČSÚ v listopadu 2015.